powrót
 
 
 
 
 

warsztat w oparciu o tradycje inkaskie

prowadzi Joanna Rus

6–9 czerwca

“Dance like no one is watching. Sing like no one is listening. Love like you’ve never been hurt and live like it’s heaven on Earth.” —Mark Twain ”Tańcz jakby nikt nie patrzył. Śpiewaj jakby nikt nie słuchał. Kochaj jakby nikt nigdy cię nie zranił I żyj jakby niebiosa były na Ziemi”

Wspólny czas na Mazurach wykorzystamy do głębokiego spojrzenia na nasze doświadczanie rzeczywistości. Będziemy przyglądać się jak widzimy świat, ktory nas otacza i jak to co widzimy wpływa na nasze wybory i decyzje. Będziemy tropić wzory, ktore z ukrytego podświadomego poziomu sterują naszym życiem i wchodzić w uczucia, które tworzą mapę naszych zachowań. Będziemy pracować ze snami, używać ceremonii i rytuałów, będziemy podróźować w róźne światy. Będziemy używać znanych technik, ale równieź poznacie nowe, które pozwolą wam kontaktować sie z waszą nieuświadomioną mocą i moca, którą postrzegacie jako zewnętrzną. Będziemy wchodzić w aurę natury i odnajdowac jej jakość w sobie. Będziecie pracować indywidualnie, ale równieź ćwiczyć szamańską wrażliwość pracując w parach i grupowo. Będziecie używać swoich trzech ciał, które są źródłem osobistej mocy

Munay – wola i miłość

Llankay – praca i fizyczna moc

Yachay – moc intelektu

Wykorzystajcie najbliższe dni do wytropienia takiego uwarunkowania, które utrudnia wam właśnie dzisiaj szczęśliwe życie, bądzcie uczciwi i odważni w swoich poszukiwaniach. Praca w grupie i w naturze daje wielką szansę na trwałą przemianę. Stanie się również kompasem i narzędziem do dalszej pracy nad sobą i da możliwość pomagania najbliższym. Każda zmiana w nas samych jest uwolnieniem dla nas, dla naszych dzieci i wnuków, ale także, w równym stopniu, dla wszelkiego istnienia we wszystkich światach, a z tamtąd przecież czerpiemy mądrość i wsparcie w naszych szamańskich podróźach. A przede wszystkim będziemy sobie przypominać, że życie jest darem i że dobrze się śmiać!

Osoby zainteresowane warsztatem prosze o kontakt bezpośredni Agnieszka Sobczyńska 509 685 188