powrót
 
 
 
 
 

warsztat metody Feldenkraisa

warsztat prowadzi Jacek Paszkowski

18–22 września